กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ทันตแพทย์ใช้ทุน รอบที่ 3

 

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ทันตแพทย์ใช้ทุน รอบที่ 3

 

สอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 17 มีนาคม 2564  เวลา 9.30 น. 

 

ณ ห้องประชุมงานทันตกรรม  ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ (ตึกโรงพยาบาล) 

อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก

หมายเหตุ  ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ต้องเป็นผู้ที่แจ้งความจำนงปฏิบัติงานชดใช้ทุน  ณ  ศูนย์การแพทย์ฯ  รอบที่ 3 เท่านั้น