ประชาสัมพันธ์ 📌ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 📌

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ขอปรับเส้นทางการจราจร ภายใน มศว องครักษ์ (ถนนเส้นรอบศูนย์การแพทย์ ฯ) เพื่อความปลอดภัยด้านการใช้เส้นทางการจราจรของผู้ใช้เส้นทางและผู้ใช้บริการศูนย์การแพทย์ รวมถึงเพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อเนื่อง ให้แล้วเสร็จตามกำหนดโดยปรับเส้นทางเดินรถเป็นแบบ 2 ช่องทางจราจรสวนกันไปจนกว่างานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกจะแล้วเสร็จ หรือมีคำสั่งอื่นเปลี่ยนแปลง
🙏ขออภัยในความไม่สะดวก🙏