รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย(รายวัน) ปฏิบัตงานศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ จำนวน 13 อัตรา