รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (งานเครื่องมือปลอดเชื้อ)