การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Doc

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมโครงการ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Doc ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 26 มกราคม 2560 (ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์