จัดพิธีทอดผ้าป่าและพิธีวางศิลาฤกษ์โพชฌงคสถานพระราชสิทธิวราจารย์

ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าและพิธีวางศิลาฤกษ์โพชฌงคสถานพระราชสิทธิวราจารย์ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างหอพระ “โพชฌงคสถานพระราชสิทธิวราจารย์ ” และหล่อพระประธาน ประจำโรงพยาบาล “สมเด็จองค์ปฐม” (พระพุทธชัยมงคลโพชฌงควิโรฒ) ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 30 มกราคม 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์