ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 ภายใต้ Theme “Synergy for Safety and Well-being ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ” ปาฐกถาพิเศษ และรับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) มอบโดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีสถานพยาบาล จํานวน 405 แห่ง ที่เข้าร่วม โดยมี พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 14 มีนาคม 2566