พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 39 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งในวันนี้ ณ ลานราชพฤกษ์ด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์