รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากนายจรุง อินทรประเสริฐ เพื่อเข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ในนามศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณไว้ ณ โอกาสนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์

16463167_1084014758410925_8168671714802985696_o (1)