กิจกรรมแลกเปลี่ยนการนำค่านิยมองค์กรลงสู่การปฏิบัติ

กีฬาสีสานสัมพันธ์บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มศว วันที่ 25 มกราคม 2567

กิจกรรมรักการเรียนู้มุ่งสู่การพัฒนา งานกีฬาสี วันที่ 26 ต.ค. 66

กิจกรรมรักการเรียนู้มุ่งสู่การพัฒนา งานกีฬาสี วันที่ 8 พ.ย. 66

กิจกรรมรักการเรียนู้มุ่งสู่การพัฒนา งานกีฬาสี วันที่ 15 พ.ย 66

กิจกรรมรักการเรียนู้มุ่งสู่การพัฒนา งานกีฬาสี วันที่ 22 พ.ย. 66

กิจกรรมรักการเรียนู้มุ่งสู่การพัฒนา งานกีฬาสี วันที่ 29 พ.ย 66

กิจกรรมรักการเรียนู้มุ่งสู่การพัฒนา งานกีฬาสี วันที่ 6 ธ.ค. 66

กิจกรรมรักการเรียนู้มุ่งสู่การพัฒนา งานกีฬาสี วันที่ 13 ธ.ค. 66

กิจกรรมรักการเรียนู้มุ่งสู่การพัฒนา งานกีฬาสี วันที่ 20 ธ.ค. 66