ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
62 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ (037) 395 - 085 - 6 และ (037) 639725 - 6 และโทรสาร (037) 395 - 087