คู่มือการลงทะเบียนใช้งาน MSMC Connect

Application MSMC Connect

MSMC Connect เป็นแอพพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานสำหรับการเข้าถึงบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการรักษาต่างๆ ที่ท่านเคยได้รับการนัดหมายหรือการทำนัดด้วยตนเอง ผ่านทาง แอพพลิเคชั่น MSMC Connect และสามารถดูสถานะคิวผู้ป่วยนอก เมื่อท่านมารับบริการที่โรงพยาบาลได้อีกด้วย

Application MSMC Connect

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน MSMC Connect

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน MSMC Connect