สามารถติดตามอัพเดทข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ

ได้เพียงเพิ่มผ่าน Line Official Account