ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบคุณ จิตอาสาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ได้มาแสดงดนตรีบำบัด เพื่อสร้างบรรยากาศ ที่ดีให้กับผู้ป่วย

และญาติผู้ป่วยได้ผ่อนคลายความตึงเครียด กิจกรรมนี้จะมีขึ้นทุกวันพุธ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 10 มกราคม 2567