“จุดรับ – ส่งผู้ป่วย” มหาวิทยาลัย มีบริการจัดรถ รับ – ส่ง ผู้รับบริการ จากลานจอด 1 และ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกมาส่งยัง รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ ตลอดวัน