ขอเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมงานโครงการให้ความรู้และคัดกรองเบื้องต้น “โรคต้อหิน ประจำปี 2567” วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องโถง ชั้น G ศูนย์การแพทย์ฯ