ขอเชิญร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ เพื่อต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ด้วยการร่วมบริจาคเงิน ให้กับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี