โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ นายแพทย์ภัทรภณ ยศธแสนย์ ในโอกาสมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ นายแพทย์ภัทรภณ ยศธแสนย์ ในโอกาสมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ โดยมี ผศ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567