โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ คุณเฉลา พลรักษา ในโอกาสมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ

โดยมี รศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567