โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ คุณวิมลชัย กะมัย และคุณวลัยภรณ์ สิงห์โต ในโอกาสมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ คุณวิมลชัย กะมัย และคุณวลัยภรณ์ สิงห์โต ในโอกาสมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ โดยมี คุณสมปอง ประดับมุข หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 1 มีนาคม 2567