ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมด้วย รศ.พญ.สิริภา ช้างสิริกุลชัย อาจารย์สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2567

“ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พิชิตโรคไต ใส่ใจการใช้ยา” เขต 4 สระบุรี เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ ป้องกัน และรับรู้สิทธิประโยชน์การรักษาโรคไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ลานกิจกรรม Zpell ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี วันที่ 12 มีนาคม 2567