โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ ทุนนิธินายสงวน นางยิ้น วรจรรยาวงศ์ และคุณอุไร พงศ์มโนภาพ ในโอกาสมอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยใน จำนวน 220 ชุด

โดยมี รศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 18 มีนาคม 2567