ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมความรู้เรื่องโรคมะเร็งตับสำหรับประชาชน ครั้งที่ 3 ” เรียนรู้และเข้าใจ เพื่อห่างไกลโรคมะเร็งตับ “

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งตับ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 20 มีนาคม 2567