โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ มูลนิธิชัยอนันต์ ในโอกาสมอบ รถกอล์ฟ จำนวน 1 คัน ให้กับทางศูนย์การแพทย์ฯ โดยมี รศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 27 มีนาคม 2567