การให้บริการต่างๆ ของโรงพยาบาล การรับปรึกษาผู้ป่วยอายุรกรรมสาขาต่างๆ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมให้บริการ การรับปรึกษาผู้ป่วยอายุรกรรมสาขาต่างๆ โทรศัพท์ : 037- 639 -725-6 ต่อ 10216, 10219 และ10244
เวลาทำการ : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา : 14.00 – 16.00 น.