ห้องตรวจศัลยศาสตร์

รายระเอียดการให้บริการ

1.คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

2.คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

3.คลินิกศัลยกรรมเด็ก

4.คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

5.คลินิกศัลยกรรมทรวงอก

6.คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินประสาท

7.คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วัน-เวลาเปิดบริการ
คลินิกในเวลาราชการ :         จันทร์-ศุกร์      เวลา 08.00-11.00 น.
                                    ยกเว้นวันพุธ
ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ ฯ