ห้องตรวจจิตเวช

รายระเอียดการให้บริการ

  1. คลินิกจิตเวชทั่วไป
  2. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  3. คลินิกทดสอบเชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ

วัน – เวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ :  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 11.00 น.

ห้องตรวจจิตเวช ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ