ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา

รายระเอียดการให้บริการ

1.คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา

2.คลินิกโสตสัมผัส

3.คลินิกฝึกพูด

4.คลินิกนอนกรน

วัน-เวลาเปิดบริการ
คลินิกในเวลาราชการ :         จันทร์-ศุกร์      เวลา 08.00-11.00 น.
งดทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของทุกเดือน
ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ ฯ