ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ

รายระเอียดการให้บริการ

1.คลินิกศัลยกรรมกระดูก และข้อทั่วไป

2.คลินิกกายภาพบำบัด

3.คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วัน-เวลาเปิดบริการ

คลินิกในเวลาราชการ :         จันทร์-ศุกร์      เวลา 08.00-11.00 น.
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ ฯ