ห้องตรวจทันตกรรม

รายระเอียดการให้บริการ

  1. คลินิกถอนฟัน , ขูดหินปูน , อุดฟัน , หลุมร่องฟัน , เคลือบฟลูออไรด์
  2. ตรวจช่องปากเพื่อเข้าคิวการรักษาใส่ฟัน , ผ่าฟันคุด , ครอบฟัน

วัน – เวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ :  จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 16.30 – 20.00 น.

ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ