ห้องตรวจจักษุวิทยา

รายระเอียดการให้บริการ

  1. คลินิกจักษุวิทยาทั่วไป
  2. คลินิกกระจกตา
  3. คลินิกจอประสาทตา

วัน –  เวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 11.00 น.

งดทุกวันศุกร์แรกของเดือน , พุธที่ 3 ของเดือน

ห้องตรวจจักษุ ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ