ห้องตรวจรังสีวิทยา

รายระเอียดการให้บริการ

  1. บริการตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องท้อง
  2. บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม
  3. บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

วัน –  เวลาทำ

คลินิกในเวลาราชการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 16.00 น.

ห้องตรวจรังสีวิทยา ชั้น 1 และ ชั้น 2  อาคารศูนย์การแพทย์ฯ