พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ

ให้พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต อัญเชิญบะหมี่ไก่ตุ๋นเห็ดหอมเครื่องตุ๋นยาจีน พระราชทาน และเจลแอลกอฮอร์ล้างมือให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยมี นายแพทย์ชวินทร์ สุวรรณฉัตรชัย รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2564