ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ทำแบบประเมินคัดกรองและติดตามสุขภาพจิตเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น และซึมเศร้าในเบื้องต้น