ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

รับมอบบริจาครถตู้ เพื่อใช้สำหรับ ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระราชสิทธิวราจารย์ (หลวงพ่ออุดมทรัพย์) เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช ณ วัดประสิทธิเวช ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก วันที่ 19 มิถุนายน 2565