โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและแพทย์ มศว

ส่งมอบเครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อ Panasonic รุ่น DF-3LL1TW WH 3500W จำนวน 96 เครื่อง ติดตั้งที่หอพักนิสิตแพทย์ มศว องครักษ์ ตึก D โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2565