ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มอบใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับมูลนิธิกำธร – มาลี พูนศักดิ์อุดมสิน ที่สนับสนุนเงินบริจาคในการจัดทำห้อง Negative MICU และเยี่ยมชมห้อง โดยมี ผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2565