คณะกรรมการกู้ชีวิต ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) รุ่นที่ 4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะการกู้ชีวิตให้กับบุคลากรทางการพยาบาล ณ ห้องเรียนศูนย์ SiMS ชั้น 5 อาคารแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 8 สิงหาคม 2565