เปิดรับสมัรพนักงานมหาวิทยาลัย นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย

– นักแก้ไขการได้ยิน จำนวน 1 อัตรา
– นักแก้ไขการพูด จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 20,250 บาท/เดือน สามารสมัครได้ตั่งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมัครได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ หรือส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์การแพทย์ฯ) 62 หมู่ 7 ถนนรังสิต – นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร 037-395-0856-6 ต่อ 60424-5