ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดหอผู้ป่วยจิตประภัสสร์

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดหอผู้ป่วยจิตประภัสสร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยทางจิตเวช ทุกกลุ่มโรค และทุกช่วงอายุ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยจิตประภัสสร์ ในครั้งนี้ ณ หอผู้ป่วยจิตประภัสสร์ ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 15 กันยายน 2565