ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2565 “ราชมงคลสรรเสริญ”

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2565 “ราชมงคลสรรเสริญ” ในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”และพิธีมอบรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ 2565” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 15 กันยายน 2565