ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี กับนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นประจำปี 2565 ของแพทยสภาด้านบริการ จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ และนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในนามศิษย์เก่า ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565