ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริหาร

พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ บริเวณที่จอดรถผู้โดยสาร ข้างจุดรับ – ส่งผู้ป่วย วันที่ 2 ธันวาคม 2565