สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก เข้ามอบของที่ระลึกแก่ผู้ประกันตน

ซึ่งมีคุณภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดนครนายก เป็นผู้มอบของที่ระลึก เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เพื่อเป็นขวัญ เเละกำลังใจในการดำเนินชีวิต และทราบถึงปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการด้านงานประกันสังคมจากผู้ประกันตนในทางตรง โดยมี คุณอัมพร บุญบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2565