ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร

เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดหอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและปลูกถ่ายไต เพื่อให้บริการผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและปลูกถ่ายไต ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 20 มีนาคม 2566