สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก เข้ามอบของที่ระลึกแก่ผู้ประกันตน

ซึ่งมีคุณสมเกียรติ ลี้เรืองศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้มอบของที่ระลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นขวัญ เเละกำลังใจในการดำเนินชีวิต และทราบถึงปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการด้านงานประกันสังคมจากผู้ประกันตนในทางตรง โดยมีคุณอัมพร บุญบุตร รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566