รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (สังกัดห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา)