ผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานบริการ (OR)

เอกสารที่ต้องเตรียมมารายงานตัว 2566